Fundacje i stowarzyszenia PrawoFundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu pożyteczny komentarz, który ma udogodnić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach zawiera wiele cennych Sponsor firmowy fundacji i stowarzyszenia wskazówek dotyczących ich rejestracji dodatkowo działalności. Część praktyczna uzupełniona Inwentaryzacja dla fundacji i stowarzyszeń jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach oraz Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto publikacja obejmuje przydatne wzory formularzy, które interesanci będą musieli wypełnić w sprawie zarejestrowania fundacji i stowarzyszenia, wprowadzenia zmian do rejestru stowarzyszeń i uzyskania wyciągów z tego rejestru. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Do jednostek nieprowadzących aktywności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że więcej niż milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie 25 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a na rzecz więcej niż 100 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia. O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 45 tys. organizacji pozarządowych skupiających się po największej części na działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej i charytatywnej, aktywności edukacyjnej i oświatowej, ochronie zabytków, w szerokim obszarze rozumianej działalności kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Podręcznik, który adresujemy także do studentów, jak i praktyków, przybliża Czytelnikom zasady organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących aktywności gospodarczej. Wykład wzbogacają liczne przykłady i projekty księgowań korespondujące z omawianymi zagadnieniami. fundacja zdążyć z pomocą

Komentarze: 1


noavatar.png
Grzegorz Karwatowicz pełnomocnik beneficjentów 2020-05-16

Wspomniałeś o bardzo interesujących szczegółach! ps ładne strony. "Świat umiera na pożarcie, a nie dobrego nauczania, ale dobrego słuchu". przez George Dana Boardman.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne