Inne

foto

Umowa co musi zawierać umowa deweloperska

Umowa - co musi zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie

Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Zobacz więcej ...

foto

Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt

Jakie dokumenty są umieszczane w części C akt osobowych? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jaki

Pracownik w koronawirus jaki jest bieżący stan prawny odnośnie do możliwości stosowania pracy zdalnej? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wcześniej niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, ale także potrzeby pracodawców złączone ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa definicja Oszustwa księgowe

wieloletnia prognoza finansowa definicja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja,.

Zobacz więcej ...

foto

Rozrachunki jednostki oświatowej zgodnie z rozporządzeniem

Rozrachunki jednostki oświatowej zgodnie z rozporządzeniem. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może przedłużyć wizę i pobyt wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe schematy postępowania.

Zobacz więcej ...

foto

jak sprawdzić Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze

jak sprawdzić Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 Wymagania dokumentacyjne względem

COVID-19 Wymagania dokumentacyjne względem wykonawców od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że wprzódy współcześnie wypada zapoznać się z nowymi rozwiązaniami żeby bezpiecznie spełnić warunki ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne