Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenieNowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również dla osób, jakie wezwanie do udzielenia informacji interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co obejmuje prawo własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT lub innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne