Obowiązki właścicieli obiektów


Artykuł stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych poprzez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego wraz z podanymi przy prawidłowymi odpowiedziami uwzględniającymi bieżący stan prawny. W części drugiej znajduje się opracowanie przykładowego zestawu pytań na rzecz kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. W celu ułatwienia nauki dodano do pytań prawidłowe odpowiedzi, oparte na treści aktu prawnego innymi słowy wskazanych poprzez Ministerstwo lektur. W niektórych przypadkach zawartość odpowiedzi została wzbogacona o materiały zaczerpnięte z innych źródeł, w sprawie możliwie pełnego wyjaśnienia zagadnień, do których odnoszą się pytania. W trzeciej części artykułu przedstawiamy pytania egzaminacyjne z lat ubiegłych wraz z odpowiedziami. Jeśli jesteś kandydatem na rzeczoznawcę majątkowego i zależy Ci na zebraniu materiału niezbędnego do zdania egzaminu w jednym opracowaniu, opartym na aktualnym stanie prawnym, ewentualnie chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu jest to publikacja dla Ciebie.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne