Prawo mieszkaniowe praktyce


Artykuł przeznaczona jest na rzecz zarządców nieruchomości także księgowych wspólnot mieszkaniowych jako poszerzenie posiadanej wiedzy z obszaru finansów i rozliczeń rocznych. Wszystkie podane w artykule przykłady mają swe źródło w sytuacjach rzeczywistych spotkanych w wieloletniej praktyce zawodowej autorek. Lektura ułatwi Państwu znalezienie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób rozliczyć działalność za rok ; na czym polega przygotowanie planu gospodarczego; kiedy i jakim sposobem rozliczyć dostawy gazu, energii cieplnej innymi słowy wody ; jakże powinno się przeprowadzać zebrania wspólnoty i głosowania; w jaki sposób księgować środki trwałe, niematerialne i prawne, kredyty, zadłużenia właścicieli. Artykuł poświęcona zagadnieniom związanym z kształtowaniem ustroju rolnego w polskim ustawodawstwie. Swoim zakresem zawiera szczególnie piruet nieruchomościami rolnymi, wskazując i opisując nie tylko dotychczasowe regulacje, aliści i przepisy obecnie obowiązujące, jakie uległy znacznym zmianom, szczególnie na skutek wejścia w życie ustawy z dnia kwietnia roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa także o zmianie niektórych ustaw. Pozycja bibliograficzna Kształtowanie ustroju rolnego obowiązkowa dla właścicieli gruntów rolnych dodatkowo podmiotów zainteresowanych nabyciem takich nieruchomości. W sposób kompleksowy tłumaczy wątpliwości interpretacyjne związane z zastosowanymi w przepisach prawnych definicjami (m.in. rolnika indywidualnego, gospodarstwa i nieruchomości rolnej) również dotyczące kwalifikacji rolniczych. Omawia skądinąd drogę umożliwiającą zbycie i nabycie przedmiotowych nieruchomości, wskazuje warunki takich transakcji, podmioty uprawnione z prawa pierwszeństwa lub prawa nabycia, jak również konsekwencje niezastosowania się do wiążących przepisów prawa. Publikacja pdf kierowana jest do studentów prawa i administracji, aplikantów radcowskich i adwokackich oraz do praktyków, pracowników administracji publicznej i samorządowej, a również służb prawnych stosujących prawo rolne.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne