Zobacz prawo do mieszkania a zameldowanie znaczenie prawa spółdzielczegoZobacz prawo do mieszkania a zameldowanie znaczenie prawa spółdzielczego i prawo najemcy mieszkania komunalnego mieszkaniowego jest nadzwyczaj duże mając na uwadze na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych używania z lokali i ich nabywania to zasadnicze zadania na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Prawo mieszkaniowe reguluje również różne tytuły ustawowe do lokalu (odrębna własność lokalu, spółdzielcze prawa do lokalu), a w szczególności problemy powstające w związku z różnymi postaciami najmu lokalu, a podobnie wyjątkowo skomplikowaną umowę, zmierzającą do sfinansowania wybudowania lokalu na rzecz jej strony przez profesjonalnego przedsiębiorcę (umowa deweloperska). Uwzględnia wszystkie zmiany, które pojawiły się od momentu lekturze ostatniego wydania. Są to m.in. ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne