wezwanie do udzielenia informacji


foto

Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie

Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego albo wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne